top of page
חיפוש

אימון מנהלים ככלי בהטמעת שינוי ארגוני

עודכן: 14 בנוב׳ 2021

בחברה ישראלית גלובלית נתבקשתי ע"י סמנכ"ל שהוביל מהלך של שינוי ארגוני של מיזוג יחידות שלדעתו לא מתפתח לפי הציפיות, לפגוש את המנהל של היחידה החדשה שנתקל בקשיים כדי לבחון תהליך אימון. בפגישה עם המנהל עלתה תחושה קשה של חוסר אמון מצד האנשים ביחידות שמוזגו ומנהליהן בשינוי ובמניעים לכך. והלכה למעשה תחושת אי אמון, חוסר בשיתוף פעולה ואצל המנהל שהיה מנהל וותיק של אחת היחידות שמוזגו, תחושה קשה של אי קבלת מרות, תסכול ו"תקיעות", הן אישית והן של השינוי הארגוני.


לאחר תהליך אימון של 12 מפגשים המנהל סיכם כך:

"הכניסה שלי למפגשים אישיים, אתה נתת לזה את ההגדרה "אימון", לא התקבלה בתחילה כמובן מאליו, פשוט כי באופי שלי וסגנון הפעולה לאורך שנים, לא נעזרתי בגורם אחר בכדי לעצב את דרך הפעולה ותפיסת העולם. לזכותך אציין כי ידעת למצוא "נתיבים" בכדי לייצר ביננו בסיס של אמון הדדי, ובהמשך לאתגר אותי בשאלות שנגעו במהות הדילמות האישיות שלי, והמיצוב שלי מול תהליך בניית הצוות. לעיתים הצורך להתעמת עם עצמך, ולהבין באמת מהו סדר העדיפויות שלך כאדם, לא נוח ומחייב אותך לצאת מאיזור הנוחות שלך, ולהשיב בקול רם לשאלות טובות שמציבים מולך.במבחן התוצאה עמדנו יחד במקום טוב, פיתחנו תובנות ו"ארגז כלים" שמתאים לי, ונתן לי יכולת משופרת להכיל את התהליך, באורך רוח וסבלנות, ולהגיע לתוצאות רצויות גם במישור האישי וגם מול הצוות."

בעקבות האימון שעבר, הציע אותו מנהל לשניים מהמנהלים תחתיו לעבור תהליך אימון. הם אכן בחרו בכך והנה קטע מדברי אחד מהם:

"ליווית אותי לאורך פרק זמן לא קצר בו התמודדתי עם אירועים שונים במקום עבודתי, את אותם אירועים הבאתי לדיונים המשותפים בינינו על מנת לבחון את הדברים באור שונה מהתנהלות היום יום ואין לי ספק שהמסקנות ודרכי הפעולה שנקטתי באותם אירועים הושפעו רבות מהתהליך שעברתי אתך האימון האישי סייע לי לחדד את מטרותיי ולגבש דרכים חדשות ויצירתיות להשיגן".

זה חלק ממה שהם למדו בתהליך, ומה אני למדתי?

- לשינוי ארגוני השפעה דרמטית ולפעמים טראומטית על העובדים והמנהלים.

- שינוי ארגוני פירושו גם תקשורת חדשה, רשת חברתית משתנה, יצירת הסכמות, מיומנויות רגשיות, מערכות יחסים. כל אלו מצריכים תשומת לב ושימוש בכלים מגוונים בהובלת תהליך שינוי, מישהו צריך ללמד מנהלים איך עושים את זה.

- אמון ושותפות הוא הבסיס למערכת יחסים אימונית פרודוקטיבית, יש חשיבות להיותי מחוץ למערכת.

- יש הרבה משותף לאימון וניהול,שניהם שואלים "מה למדתי?" ואז "מה אעשה?" או ההפך.

- ל"איזה בני אדם אנחנו" השפעה ענקית על "איזה מנהלים אנחנו".


הנה מה שאמר הסמנכ"ל ששכר אותי לאחר שנה:

"לשמחתי כל המנהלים שעברו את התהליך אתך הם אנשים טובים יותר, מרוצים יותר, והחשוב מכל תרומתם לחברה עלתה פלאים. התהליך השפיע עלי כמנהל שלהם ויותר מכך על הכפיפים להם".

Comments


bottom of page