top of page

תוכנית להכשרת מנטורים  בתוך הארגון

תוכנית מנטורים כלכליים.jpg

מילה מדנה השותפה שלי

"בשנים האחרונות פנו אלי אנשים מצוינים, שעשו דבר או שניים בחיים, אבל מרגישים תחושת מיצוי בקריירה ולא בטוחים אם הם רוצים להמשיך בקריירה הנוכחית, או מה אפשרי להם כקריירה אחרת וסיקרן אותם איך הגעתי לאמן ולהוביל משפחות מבוססות לחופש כלכלי.

 ובעקבות אותן פניות הבנתי שכדי להגיע ולאמן משפחות מבוססות כמו שאני עושה, אנשים צריכים לעבור את אותו תהליך שאני עברתי, המשלב את הידע והמומחיות הכלכלית, בד בבד עם פיתוח יכולות מקצועיות בליווי אנשים בתהליך. 

אני מאמינה (ויודעת) שלהוביל משפחות מבוססות לשלוט בכסף שלהן, לסייע להן להפוך חלומות למטרות. הוא מקצוע שהדרישה אליו הולכת וגדלה דווקא עכשיו לאחר השנה המורכבת שבה הרבה משפחות הבינו שהן רוצות להגשים את החלומות שלהם ושאין זמן טוב יותר מעכשיו. 

לשם כך חברתי למנטור האישי שלי, גבי סינגולדה שליווה כבר מעל 300 מנהלים והכשיר מעל 100 מנכ"לים כמנטורים  ובנינו תכנית שלוקחת אותך יד ביד במשך שישה חודשים והופכת אותך למנטור כלכלי הלכה למעשה".

 

 

 

וכמה מילים ממני

התכנית מיועדת לאנשים עם ניסיון חיים שנמצאים בצומת של קבלת החלטות חשובות לגבי הקריירה, מחפשים משמעות ורצון לעבוד עם אנשים ולייצר ערוץ הכנסה נוסף / עיקרי. 

אנשים שחשוב להם להשפיע על חיים של אחרים להשאיר חותם ולהרגיש משמעותיים

אנשים שרוצים להשיג חופש וביטחון כלכלי לעצמם, וללמד אחרים איך לעשות זאת. 

כאלו שמוכנים להשקיע וללמוד איך הופכים זאת למקור הכנסה משמעותי

אנשים שרוצים לעבור תהליך של התפתחות אישית וכלכלית משולב בהכנה מנטלית ועסקית 

כאלו שמאמינים בעצמם ורק צריכים את מורים מעולים שיקחו אותם יד ביד לשם.

אנשים עם התנהלות כלכלית נכונה, ויש להם פנסיה, קרנות השתלמות, בית משלהם ורוצים למנף זאת לרווחה כלכלית להם ולילדיהם

כאלו שהם מנהיגים ומנטורים טבעיים במשפחה שלהם, במקום העבודה שלהם, ואוזן קשבת לאנשים בחייהם ואוהבים את המגע האנושי.

הקבלה לתוכנית מותנית במילוי שאלון ובראיון אישי.

bottom of page