top of page
חיפוש

איך לנהל "טאלנטים" בעלי פוטנציאל גבוה?


איך לנהל "טאלנטים" בעלי פוטנציאל גבוה?

מה מאפיין אותם?

- מאמינים שהערך שלהם קשור למומחיות שלהם וחושבים שמעבר לרוטציות ותחומים חדשים לא יהיה בעל אותו אימפקט.

- ביצועים גבוהים ופוקוס על תוצאות, שוכחים לשתף אחרים או לתקשר איתם ולכן נתפסים כאנוכיים.

-הזנחה של חלקים אחרים בחיים, שעות עבודה ארוכות, ויתור על שעות משפחה, ארוחות, בריאות וזמן פנאי.

- רעבים להתנסויות חדשות, יכולת למידה גבוהה.

מה הציפיות שלהם?

- פיתוח מקצועי גבוה עם גישה לידע ומומחיות.

- לקבל אחריות על משימות.

- הכרה מהמנהל ומהרמה שמעליו, שידעו על התרומה והפוטנציאל שלהם.

- לדעת מה הלאה? מה הצעד הבא שלהם בארגון.

איך לנהל אותם?

- לספק להם אפשרויות להתפתח-אימון, למידה, הכשרה, פיתוח מנהלים, משימות חדשות

- להבהיר שהערך שלהם טמון לא רק במה הם כבר יודעים אלא בכמה מהר הם ילמדו ויישמו ידע חדש.

- לנייד אותם לחלקים שונים בחברה

- לחשוף אותם למנהלים בכירים/מנטורינג

- לדון אתם במסלול הקריירה: מה מצפה להם ?איך הם יתקדמו ?ומתי זה צפוי לקרות.

- היה המאמן שלהם ובנה אמון ושותפות

- עצב אתם דוח"ות התקדמות.

- תן להם משוב

- בקש מהם משוב עליך


Comments


bottom of page